“Ik hoor nog de spullen door de keuken vliegen…” “Mij heeft hij nooit geslagen…” “Het werd warm, warmer en toen sprong ik op omdat ik iets voelde branden…”  “Hij zei mij dat ik rijp was voor een psychiatrische inrichting…”

Een verhaal over een deel van mijn leven…

 

I still hear the stuff flying through the kitchen…” “He has never beaten me..” “It became hot, hotter and then I jumped up because I felt something burning…” “He told me that I was good for a psychiatric hospital…”

A story of part of my life…